Скочи на садржај

Usluge

Preduzeće Mio company doo Novi Sad pruža usluge prodaje, distribucije i ugradnje rastresitog građevinskog materijala. Šljunak, pesak, frakcija i kamen. Primenom integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta, ISO standarda (ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001), potvrđujemo kvalitet naših usluga. Za sve materijale iz ponude posedujemo važeće ateste IMS instituta iz Beograda.

ŠLJUNAK, PESAK, KAMENI AGREGATI I SEPARACIONI MATERIJALI

TRGOVINA NA VELIKO:

ŠLJUNAK PRIRODNI, ŠLJUNAK PROSEJANI DRINSKI, PESAK PRIRODNI DUNAVAC, FRAKCIJA 1 (0-4 mm), FRAKCIJA 2 (4-8 mm), FRAKCIJA 3 (8-16 mm), FRAKCIJA 4 (16-32 mm), IBERLAUF (preko 32 mm), DROBLJENI KAMENI AGREGAT (0-31.5 mm), DROBLJENI KAMENI AGREGAT (0-63 mm).

TRANSPORT RASTRESITOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

VRŠIMO USLUGE PREVOZA SVIH VRSTA RASTRESITIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I BETONA.

PRIPREMA GRADILIŠTA


ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA

FIRMA MIO COMPANY POSEDUJE MEHANIZACIJU ZA USLUGE ISKOPA ZEMLJANOG MATERIJALA.

PRODAJA I UGRADNJA GOTOVOG BETONA

ISPORUKA I MAŠINSKA UGRADNJA BETONA ZA STAMBENE, POSLOVNE I DRUGE VRSTE OBJEKATA. VRŠIMO DOSTAVU BETONA MIKSERIMA ZA BETON I UGRADNJU NA GRADILIŠTIMA AUTOPUMPAMA RAZNIH DOHVATA.

UREĐENJE I NIVELACIJA TERENA


UGRADNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

U OKVIRU PROCESA PRIPREME GRADILIŠTA NUDIMO USLUGE UGRADNJE ČVRSTOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, RIZLE I ŠLJUNKA ZA TAMPON SLOJ.

ISPORUKA ROBE (0-24h) UZ POŠTOVANJE SVIH DOGOVORENIH ROKOVA.